miércoles, 23 de mayo de 2018

KUA 25 TAU!

I tēnei rā, kia rua tekau mā rima ngā tau i mua, i tīmata Te Kura O Te Koutu i roto o Karenga i te marae o Te Koutu. E toru ngā wāhanga kura o te tau i tērā wā. I te tīmatanga o te tau 1993, i te wāhanga tuatahi, i te kuraina ngā ākonga i te karāti o te whare o Peggy White mā.

Otirā, i te 24 o Mei o taua tau rā, i uru te kaiako me ngā tamariki ki roto o Karenga. Kātahi anō ngā wharepaku ka rite. Engari te tuanui, he kōrero anō tērā! Ina ua, i te mōhio ngā tamariki ki ngā wāhi e tau ai te pākete - kei mākū te whāriki!

Engari, e hoa mā, ngā wiki me ngā marama kua hipa! I tīmata i a Whaea Te Peurangi. Nō mua tata nei ko Merania. Na, i te wiki nei ko te tohunga pānui, ko Hiro Grace, ko tētahi o ngā kaiako Ingarihi o te kura, ko Hīria McRae, ā, ko tētahi o ngā tino kuia o te kura, ko Hāriata 'Binnie' Kereopa. Haere koutou, haere!miércoles, 8 de febrero de 2017

TE RĀTAKA O TE HUNGA DESTINOS

Kia ora rā koutou o te Whānau i Aotearoa rā!

Ka nui te mihi ki a koutou o te ahi kā. Kua whakarite au i te rātaka e puta ai ngā tuhinga me ngā whakaahua a ngā ākonga hei whakamōhio, hei whakangahau i a koutou. Ko te tikanga tokotoru ngā tuhinga i ia rā, i ia rā. ¡Vamos a ver!

Kei katau te hononga. Tēnā, peka atu ki te wāhanga HONONGA.

Greetings to those of you in Aotearoa!

We wish you the best looking after the home fires. I've set up a blog on which to post the writings and photographs to keep you informed and entertained. The idea is to have three postings a day. ¡Vamos a ver!

The link is on the right. Please move to the section HONONGA.

martes, 24 de enero de 2017

TE TAU KURA 2017

Kia ora tātou, e te Whānau!

Kāore e roa, ka mutu ngā hararei. Ko te tūmanako i pai rawa ngā hararei me te noho-ā-whānau! Kāore e kore kāore anō koutou kia rite ki te tuku atu i ā koutou tamariki ki te kura engari, e ai ki te ture, me pēnā!

Ka tīmata te kura a tērā wiki a te Rārua, a te 31 o Pepuere. Ka hui te kura i roto o Matuatonga a te 8:30 i te ata. Hei reira taukitekite atu ai.

Otirā, kāore koutou e kite i a mātou ko Whaea Aroha, ko Matua Taikaha, ko ngā ākonga pakeke i te mea kua wehe kē ki Mehiko, ki reira noho atu ai i ngā marama e toru! Mā Te Ohu Māngai rātou ko Whaea Tūparahaki mā koutou e pōhiri mai.

I te tuhera te tari i te wiki nei, ā, e rua tonu ngā rangi hei hoki pūeru kura. He karanga tēnei ki ngā ākonga o te Tau 7 i te mea he pūeru rere kē ō koutu. Tuhera ai te tari i te 9:00 – 3:00.It won't be long and the holidays will come to an end. I hope the holidays have been their possible best and that you have enjoyed the family time! Doubtlessly you are not quite ready to let your children go back to school, but that's the law and you have to comply!

School begins next week on Tuesday, 31 January. The school will gather in Matuatonga at 8:30 am. You will see other there.

However, you won't see Wh. Aroha, M. Taikaha, the senior students or myself as we will have already left for Mexico where we will be for three months! The Ohu Māngai, Wh. Tūparahaki and her team will be there to welcome you all.

The school office is open all this week, and there are still two days to purchase uniform items. This is a special call to this year's Year 7 students as you have a different uniform. The office is open 9:00 – 3:00.

Nāku noa, nā Uenuku

martes, 6 de diciembre de 2016

HUI PŪAKOAKO • Academic Prizegiving

Kia ora anō tātou!

He pai rawa te whakanui i ngā toki tākaro inanahi, ā, ka huri ki ngā toki pūakoako a te ahiahi nei!

Tērā te whakataukī Paniora, Hijo de tigre sale rayado, e mea ana 'ka wehe tāwakawaka te tamaiti a te taika.' Me te ao Māori hoki e kōrero nei i ngā kākano i ruia mai i Rangiātea rā. Nō reira, ko te rerenga kētanga o te tau nei, ka tū tētahi o ngā mātua i runga i te atamira i muri i te ākonga hei tuarā mōna.

Ka karangahia te ingoa o te ākonga, ka haere hoki te matua ki mua, ka piki ai i te atamira.

The celebration of our haka and sporting achievers went well yesterday and this evening we turn to our academic achievers.

There is a Spanish saying, Hijo de tigre sale rayado, which states that 'the offspring of the tigers leaves home with stripes.' Very much like those of us in the Māori world that talk of the seeds scattered in far Rangiātea.' Therefore a change this year is that a parent of each student thats gains a certificate will stand on stage with the student.

As soon as your child's name is called, please come forward to be ready to go onto the stage.

Nāku noa nei, nā Uenuku


lunes, 5 de diciembre de 2016

HUI MĀTUA T4/5, T89 RĀWHĀ

Kia ora koutou!

Ahakoa ka mutu te kura a te Rāwhā hei te hokinga mai i Maketū, me hui tonu ētahi o tātou. Anei ngā hui kei te karangahia mo taua pō.

HUI MĀTUA Tau 4 & 5
Rāwhā 6 Tīhema 5:30 – 6:30

Kei te hiahia mātou ki te whakarite i ngā ranga aparua e toru a tērā tau, arā, hei ranga Tau 5/6. Haere mai ki te rongo i ngā take me te whakaputa i ngā ā koutou pātai, i ā koutou āwangawanga.

HUI MĀTUA Tau 8 & 9
Rāwhā 6 Tīhema 6:30 – 7:30

Ko te tikanga ka whai te Tau 9 me te Tau 10 i Te Au O Te Waka a te tau hōu. Kua toko hoki te whakaaro kia hari i ngā ākonga ki Hawai'i, ki Te Whare Wānanga O Stanford hei whai atu i ngā take Pūtaiao.


Although school finishes on Thursday upon our return from Maketū, some of us still need to meet. Here are the two meetings that are being called for that evening.

PARENTS' MEETING Years 4 & 5
Thursday 6 Dec 5:30 – 6:30

We would like to establish three integrated Year 5/6 classes. Please attend to hear our reasons and to express your questions and concerns.

PARENTS' MEETING Years 8 & 9
Thursday 6 Dec 5:30 – 6:30

According to our schedule the Year 9 and Year 10 classes are to follow Te Au O Te Waka [The Wake of the Canoe] next year. The idea has arisen as well to travel to Hawai'i or Stanford University in San Francisco and focus on Science topics.

viernes, 2 de diciembre de 2016

MAKETŪ Rāwhā 8 Tīhema 2017

Ka tata mai ki uta, kite rawa mai ki te pōhutukawa o te tahatika e ura atu ana, ehara! tau ana te tūtutupō ki te wai.
Kātahi tētehi o ngā rangatira o te waka rā ka karanga ake, "Ē! kua nui ake te kura o tēnei kāinga i te kura o Hawaiki, ka panga hoki ahau i aku kura ki te wai."
Ehara! pangā atu ana āna kura ki te wai, ko te ingoa o te tangata ko Tauninihi, nāna i panga atu a Taiwhakaea.
Koinei ngā kōrero a Wīremu Māihi Te Rangikāheke i mōhio ai tātou ko te puanga o te pōhutukawa te wā i ū mai ai a Te Arawa ki Aotearoa nei.
I tērā tau i tīmata te tikanga nei e haere ai Te Kura O Te Koutu ki Maketū i ia tau, i ia tau hei whakanui i te taenga mai o te waka o Te Arawa me te whai i ngā mahi whakanui a ngā tūpuna.
Last year Te Kura O Te Koutu began its annual tradition of going to Maketū to celebrate the arrival of Te Arawa as well as reviving our ancestral customs.

He pōhiri nui ki ngā mātua kia tae hoki ki Maketū, uru atu ai ki roto i ngā mahi o te rā. Ina hiahia kia haere hei rōpū mā runga pahi, tēnā, kōrero mai.
This is a warm welcome to the parents to accompany us to Maketū and join in the day's events. If you would like to travel as a group by bus please let us know.
Anei te mahitaka o te rā • Here is the day's programme

-->
  8:25
Ka tīmata te kura. Ka taki i ngā kōrero, ka whakarite i ngā tikanga.
School starts. The traditions are recited and the day's rules put in place.
  9:15
Ka wehe i te kura mā runga pahi.
We leave school on buses.
10:15
Ka tae ki Maketū. Ka pōhiri a Kahumatamomoe mā i a Ihenga mā.
We arrive at Maketū. Kahumatamomoe and his group welcome Ihenga and his followers.
11:00
Ka karakia, ka whakarewa i ngā waka whakawhere.
Prayers and launching of the propitiatory canoes.
12:00
Ka haere ki Waihī kai ai, kauhoe ai, panga ai i ngā kura.
Move to Waihī to eat, swim and throw the head feathers.
  1:45
Ka hoki mā runga pahi ki Rotorua.
Return by bus to Rotorua.
  2:30
Ka tae ki te kura, ka hui te kura.
Arrive at the school and hold school assembly.
  2:50
Ka hui ngā ranga, ka hoatu i ngā pūrongo.
Meet as Form Classes and distribute school reports.


Anei ngā tikanga o te rā • Here are the day's requirements

PŪERU • CLOTHING
 • me mau ngā pūeru hākinakina, te poraka kura, te pōtae kura, ngā hānara • wear sports uniform, school jersey, school sunhat, roman sandals
 • me hari te paki kauhoe, te tāora, te pani inaina • take togs, towel, sun-block
KAI • FOOD
 • hei ō • to snack on

  • meika tauraki • dried bananas
  • niu tauraki • dried coconut
 • hei inu • to drink
  • wai māori • fresh water
  • wai niu • coconut water
 • hei kai • to eat
  • ko ngā kai e rite ana ki ā ngā tūpuna • food that reflects that eaten by the ancestors
   • ika, mātaitai • fish, shellfish
   • heihei • chicken
   • poaka, kiore, kurī • pig, rat, dog
   • kūmara, taro, uhi • kūmara, taro, yams
   • meika, niu, kuru, tāporo • bananas, coconut, breadfruit, limes
Ka rāhuitia ngā kai kē atu. He rangi parakore hoki kia pērā me ngā rā o mua. Ka nui ngā mihi ki ngā whānau o tērā tau i āta whakaaro i ngā kai. 
All other foods are not allowed. It will also be a waste-free day as it was in former times. We applaud the families that put so much thought into the food last year. 

Mehemea he kiore, he kurī te kai, me tīhore, me āta tunu. Kāore he kīore kē atu i te kiore Māori e haria atu.
If you are taking rat or dog, please ensure they have been skinned and well-cooked.  Use no other rat than the native one can be taken as food.

WIKI WHAKAMUTUNGA • Final Week

Tēnā anō rā tātou! 

Ahakoa te roa o te tau, kei te tare mai te rangi whakamutunga. Kei te mōhio ahau, kāore rawa ngā mahi a ētahi e mutu i reira, orirā ka wātea ki te whakaotioti, ki te whakariterite. Ka wetekina ngā maro o ētahi, ka marohia ō ētahi atu!

Anei ngā whakaritenga o tērā wiki. Tīmata ai ia rā kura, ia rā kura i te 8:25.

 • RĀRUA 
  • 11:30 Hui Tākaro - ka whakamihi i ngā toa me ngā kapa
 • RĀTORU
  • I te mea me tika rawa ngā pūeru o te pō, ka ākina ngā ākonga ki te mau i ngā pūeru kāinga.
  • 11:30 Hui Ranga - Ka hoatu i ngā tohu-ā-ranga o Te Kura Pīkari me ō Te Kura Pīrahoraho. He pōhiri ki ngā mātua kia tae atu.
  • 12:30 – Ka hoki ngā tamariki ki te kāinga. Ka wehe hoki ngā pahi kura i taua wā. Me whakarite kaitiaki i te kāinga.
  • 5:30 – Me tae ngā ākonga me ō rātou whānau ki te kura. Ka haere ngā ākonga ki ō rātou ranga, ka haere ngā whānau ki roto o Tawhaki.
  • 6:00 – Ka tīmata te Hui Pūakoako.
 • RĀWHĀ
  • 8:25 – Ka tīmata te kura.
  • 9:15 – Ka haere mā runga pahi ki Maketū tuku atu ai i ngā waka tāpae ki Hawaiki. Tirohia te pānui e whai ake nei mō ngā whakaritenga. Me hari ngā paki kauhoe me te tāora. Ko te tūmanako...
  • 2:30 – Ka tae ki te kura. Ka tū te hui whakamutunga, ka hoatu ai i ngā pūrongo.

Even though the year has seemed so long, the final day looms close. I well know that the work of some will not finish there, but at least they will be free to complete other tasks and make other arrangements. Some will take off their war kilts, and others will put them on!

Here are the arrangements for this week. Each school day starts at 8:25.

 • TUESDAY 
  • 11:30 Sports & Cultural Prize-Giving - to acknowledge individuals and teams.
 • WEDNESDAY
  • As the school uniforms need to be impeccable for the evening's prize-giving, students are encouraged to wear mufti.
  • 11:30 Class Meetings  - Class certificates will be given out in the Kura Pīkari [Years 0 - 2] and the Kura Pīrahoraho [Years 3 - 6]. Parents are welcome to attend.
  • 12:30 – Students will return home. The school buses will also leave at this time. Ensure that care is in place at home.
  • 5:30 – Students [in uniform] and their families are to arrive at school. Students are to go to their form classes and families to Tawhaki, the school gymnasium.
  • 6:00 – Academic Prize-Giving.
 • RĀWHĀ
  • 8:25 – Start of school.
  • 9:15 – We will go by bus to Maketū to launch the propitiatory model canoes. Please refer to the posting to follow for more details. Togs and towels should be taken in the hope that... 
  • 2:30 – We will arrive back to school for our final assembly and the giving out of end-of-year reports.